Komuta Kontrol Merkezi
12 Aralık 2020

Ülkemizde yardım talep ve ihbarları çeşitli kurumlara ait 155-156-158-110-112-177 vb. acil yardım telefonlarına yapılmaktadır. Ancak acil yardım numaralarının muhtelif ve çok sayıda olması nedeniyle uygulanmasında zorluklar çekildiği bilinmektedir. Ayrıca karşılaşılan olayın hangi kurumu veya kurumları ne derecede ilgilendirdiği veya önceliğin hangisinde olduğu hususunda tereddüde düşülmesi ve birkaç kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm irtibat telefonları bilinse bile, ayrı numaralar aranmak durumunda kalınması nedeniyle, zaman ve kaynak israfı ile birlikte can ve mal kayıpları da yaşanabilmektedir.
Bu kapsamda Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev alan ambulanslarımızın yönlendirmesini yapan Komuta Kontrol Merkezimizde Acil Çağrı Merkezi bünyesine dahil olarak tek hat sistemine geçmiştir.